Imatge corporativa per a Btelkom, consultoria de telecomunicacions

  • Descripció Logotip, papereria i aplicacions en projectes
Imatge corporativa per a Btelkom, consultoria de telecomunicacions